ZARZĄD

Jadwiga Karczewska – prezes
tel: +48 501-274-907, e-mail:

Tadeusz Ura – vice prezes:
tel: +48 602-505-965
tel: +48 41 378-14-64, 378-28-54
e-mail: busko@busko-zdroj.com

www.psd.busko.pl
www.hotelura.eu

www.tmb.busko.pl

Bogumiła Gąsior – sekretarz

tel. mobil: +48 537-800-878

Cecylia Grabda – skarbnik:
tel: +48 41 370-19-17 , +48 502-553-885

Maria Michalska – członek:
tel. +48 41 378-20-07, +48

Czesław Stępień – członek
tel. mobil:+48 502-303-423

Ireneusz Cent – członek
tel. mobil:+48 729-697-208

KOMISJA REWIZYJNA:
Helena Cieślicka – przewodnicząca
tel. +48 605-455-158

Pacyga Maria – członek
tel. mobil: +48

Wróblewska Władysława – członek

tel. mobil: +48 506 559 990