HISTORIA PSD Busko-Zdrój

Na cukrzycę choruje ponad 240 mln ludzi na świecie. Staje się ona epidemią XXI wieku. Tej cichej epidemii sprzyja zmiana stylu życia ,tryb siedzący, ogromny stres, a przede wszystkim otyłość. W Polsce choruje na tę słodką chorobę prawie 2 mln. ludzi, z czego ponad 300 tysięcy wymaga leczenia insuliną. Cukrzyca jest chorobą której, na dzień dzisiejszy nie można wyleczyć .Ale można jej zapobiec i zmniejszyć skutki. Nieodzownym czynnikiem zmniejszaniu jej ujemnego oddziaływania jest właściwy styl życia, zapewnienie godziwego wypoczynku, odpowiednia rehabilitacja, właściwe samopoczucie, świadomość w samokontroli chorego, oraz systematyczna edukacja prowadzona przez lekarzy specjalistów-diabetologów, endokrynologów, okulistów. W związku z powyższym była konieczność zorganizowania i stworzenia Stowarzyszenia na potrzeby ludzi chorych na cukrzycę na terenie powiatu buskiego.

Działalność diabetyków w Busku-Zdroju rozpoczęła się od września 1995 roku.

Początkowo było to kilka spotkań w ciągu roku około 20 osobowej grupy.

W dniu 13 grudnia 1996 roku na zebraniu założycielskim utworzono PSD Oddział Miejski w Busku-Zdroju. Na spotkaniu tym powołano 7 osobowy Zarząd, na czele którego wybrany został Prezes – Krawczyk Jerzy. W skład Zarządu weszli:

1/ Prezes – Jerzy Krawczyk

2/ I V-ce Prezes – Maria Smyda

3/ II V-ce Prezes – Janina Berlińska

4/ Sekretarz – Jarosław Kopciara

5/ Skarbnik – Marian Bracisiewicz

6/ Członek – Maria Anyż

7/ Członek – dr Endokrynolog- Krzysztof Lewiński

 

12 lutego 1997 roku Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejski przekształciło się Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju. Nastąpił wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej . Odbyły się wybory delegatów do Oddziału Województwa Świętokrzyskiego .

W zebraniu uczestniczyło już 50 członków . W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd PSD Oddział Powiatowy w Busku Zdroju w składzie:

1/ Prezes Jerzy Krawczyk

2/ V-ce Prezes – Eugeniusz Rubinowski

3/ Skarbnik – Marian Bracisiewicz

4/ Sekretarz – Maria Smyda

5/ Członek – Tadeusz Ura

6/ Członek – Marianna Anyż

7/ Członek – Waldemar Grudzień

8/ Członek – Alfred Maj

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

1/ Maria Walkiewicz

2/ Janina Berlińska

3/ Tadeusz Maj

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

1/ Wanda Majcher

2/ Józef Rudnik

3/ Jan Desiewicz

 

W dniu 27 marca 1999 odbyły się wybory w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego.

Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został wybrany Bogusław Winkler.

W skład Zarządu z terenu Buska-Zdroju weszli nasi członkowie:

1/ Jerzy Krawczyk –Członek Zarządu

2/ Eugeniusz Rubinowski – V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3/ Marian Bracisiewicz – Członek Sądu Koleżeńskiego

4/ Maria Walkiewicz – „ „ „

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju w dniu 4 listopada 2000 roku było organizatorem Wojewódzkiego Zjazdu PSD .

Około 300 osób, przedstawicieli PSD różnych Oddziałów Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyło w imprezie pod hasłem „ Światowy Dzień Cukrzycy województwa świętokrzyskiego – styl życia w nowym wieku”.

Podczas mszy świętej odprawionej przez ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego modlono się za zdrowie osób chorych na cukrzycę, jak też za tych którzy nie doczekali tej wspaniałej chwili i odeszli do wieczności. Ksiądz Biskup w swej homilii przypomniał nam że „ chory nie znaczy smutny, powinien przez życie brnąć z radością, nie załamując się chorobą”.

 

W dniu 11 kwietnia 2003 roku w sali restauracyjnej Hotelu „Pod Świerkiem”

w Busku- Zdroju odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Busku-Zdroju.

Po zatwierdzeniu porządku obrad i po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przeprowadzono wybory nowego Zarządu PSD w Busku-Zdroju w którego skład weszli :

Prezes – Jerzy Krawczyk

Sekretarz – Jarosław Kopciara

Skarbnik Marian Bracisiewicz

Członek Tadeusz Ura

Członek Bronisław Wawro.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący Wiesław Michalski

Członek Barbara Sawicka

Członek Kornelia Ciszek

Delegaci do Zarządu Wojewódzkiego :

Jerzy Krawczyk

Tadeusz Ura

Jarosław Kopciara

 

W dniu 2005.04.29 odbyło się zebranie w świetlicy Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju. Tematem zebrania była zmiana w strukturach Zarządu Powiatowego PSD.

Z uwagi na rezygnację Jerzego Krawczyka z funkcji Prezesa PSD.

Nowy skład Zarządu PSD w Busku-Zdroju przedstawia się następująco:

 

1. Prezes – Rubinowski Eugeniusz

2. Vice Prezes – Walkiewicz Maria

3. Sekretarz – Jarosław Kopciara

4. Skarbnik – Sawicka Barbara

5. Członek – Ura Tadeusz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Wiesław Michalski

Członek – Bracichowicz Marian

Członek – Majewska Irena

Delegaci do Zarządu Wojewódzkiego:

Rubinowski Eugeniusz

Ura Tadeusz

Walkiewicz Maria

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

23 września 2005 w świetlicy Szpitala Rejonowego na zebraniu z wielkim żalem prowadzący zebranie Prezes poinformował, że zmarła nasza koleżanka V-ce prezes Stowarzyszenia Maria Walkiewicz.

Funkcje V-ce prezesa przekazano kol. Tadeuszowi Ura.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3 kwietnia 2009r. zmarł pierwszy prezes PSD w Busku-Zdroju kol. Jerzy Krawczyk. Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Busku-Zdroju.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

W związku z chorobą Prezesa E. Rubinowskiego, na czas Jego nieobecności Zarząd w dniu 13 listopada 2008 r. powierzył pełnienie funkcji prezesa Jadwidze Karczewskiej. Jednak z dniem 30 stycznia 2008 r. E. Rubinowski złożył do Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Powiatowego rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa PSD w Busku-Zdroju.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
W ciągu 14 lat najbardziej aktywni członkowie naszego Stowarzyszenia zostali odznaczeni i wyróżnieni za pracę .

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: ś/p Jerzy Krawczyk i Eugeniusz Rubinowski ,

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Tadeusz Ura,

Odznaki” Zasłużony w walce z cukrzycą „otrzymali:

Lidia Kasza, Władysław Olszowy i Alfred Maj.

Dyplomy i wyróżnienia otrzymali:

Halina Krzysztofik, Wiesław Michalski, Teresa Matulewicz, Jan Desiewicz, Barbara Sawicka, Marianna Lech ,Zofia Pasek, Anita i Bogusław Rasałowie, Maria Mazur Władysława Wróblewska. Stowarzyszenie nasze jako organizacja pozarządowa i o wolontariacie znając dobrze wszystkie problemy starała się zapewnić naszym członkom odpowiednią edukację ,godziwy wypoczynek i poprawę samopoczucia poprzez organizowanie różnego rodzaju wycieczek, wyjazdów i spotkań integracyjnych. Na odcinku edukacji organizowaliśmy raz w miesiącu w ostatni piątek zebrania edukacyjne dla wszystkich członków. Na zebrania te zapraszani byli lekarze-specjaliści i przedstawiciele firm farmaceutycznych. Wykładowcy zapoznawali nas z prawidłowym sposobem leczenia cukrzycy. ich powikłań oraz dostarczali nam materiały edukacyjne. Stowarzyszenie udzielało pomocy swoim członkom w postaci dostarczania darmowych gleukometrów do badań poziomu glukozy we krwi. Dzięki naszym staraniom wszyscy członkowie, otrzymali darmowe gleukometry, otrzymali również darmowe paski testowe do tych gleukometrów. Zakres działania Naszego Stowarzyszenia jest bardzo szeroki i różnorodny;

1.Edukacyjny-prelekcje,referaty.odczyty,prezentacje,uczestnictwo w szkoleniach w Bydgoszczy, Koszalinie, Busku-Zdroju,

 

2.Rehabilitacyjny-korzystanie z basenu, wczasów rehabilitacyjnych z PEFRON,

 

3.Rekreacyjno-poznawczy-ogniska,spotkania w grupach, wycieczki krajoznawczo-poznawcze

-Malbork, Trójmiasto i Toruń, Kotlina Kłodzka, Zakopane, Bieszczady, Kazimierz Dolny, Łańcut, Sandomierz, Baranów Sandomierski itd

 

4.Integracyjny:wspólne Wigilie, wizyty w zaprzyjaźnionych Stowarzyszeniach(Staszów. Skarżysko -Kamienna, Kielce),

 

5.Pątniczy-udziały 50-osobowych grup naszych członków na Światowych Obchodach Dniach Ludzi Chorych na Cukrzycę- w Kałkowie, Częstochowie, Wadowicach z Naszym Sztandarem i Pocztem Sztandarowym.

 

W związku z zakończeniem kadencji dziękujemy:

 

Szczególne słowa uznania kierujemy do p .dr Krzysztofa Lewińskiego i p. pielęgniarki Anny Sobota, za moralne wsparcie, fachową, specjalistyczną opiekę medyczną, systematyczne uczestnictwo w naszych spotkaniach, zebraniach za prelekcje, referaty, odczyty.

Słowa podziękowania kierujemy do Władz Wojewódzkich do Prezesa Ryszarda Jędrochy i całego Zarządu Wojewódzkiego

 

Dziękujemy Prezesowi E .Rubinowskiemu i całemu Zarządowi za aktywny udział i duży wkład pracy w działalności na rzecz naszych członków i Stowarzyszenia,

 

Szczególne podziękowania składamy kol. Tadeuszowi Ura ,który zawsze w swoim prywatnym obiekcie Hotelu” Pod Świerkiem ”umożliwiał i udostępniał nam miejsce na spotkania związane z działalnością Stowarzyszenia,

 

Podziękowania kierujemy do Zespołu Śpiewaczego ”ECHO,” który swoją obecnością

i śpiewem upiększał nasze spotkania, imprezy i wyjazdy,

 

Dziękujemy wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli i wielkiego serca bez wsparcia których, działanie naszego Stowarzyszenia byłoby bardzo ograniczone, ze względów finansowych.