MISJA

Podniesienie świadomości i zjawisk jakie niesie nieuleczalna choroba cukrzyca, oraz przyswojenie metod samodzielnej kontroli w prawidłowym stosowaniu leków w zapobieganiu zjawiskom hipoglikemii. Pozyskiwanie umiejętności w doborze prawidłowego odżywiania w powiązaniu z wysiłkiem i z ilością dawkowanej insuliny i tabletek co pozwoli uniknięciu powikłań cukrzycowych. Prawidłowa edukacja chorych to pomniejszenie powikłań chorobowych i zmniejszenie wydatków na dodatkowe leczenie. Najważniejsze w życiu cukrzyka jest to, żeby każdy chory poznał tą chorobę i nauczyć się z nią żyć. Poprzez zmianę stylu życia, niwelowanie przykrych przeżyć związanych z samotnością i zmaganiami z tą nieuleczalną i podstępną chorobą jaką jest cukrzyca zapewnia chorym poprawę samopoczucia i lepszy komfort życia. Poprawę samopoczucia chorych zapewniono również poprzez aktywny udział w imprezach rekreacyjnych i wycieczkach, które zawsze są połączone z edukacją.