Prezesowi Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD – Mariuszowi Gołdyn serdecznie dziękują członkowie

Dzięki Prezesowi PSD Oddział Wojewódzki do pacjentów z cukrzycą leczonych z powodu COVID-19 oraz opiekującego się nimi personelu-diabetyków trafiły nowoczesne sensory do monitorowania glikemii
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków otrzymało 1 000 sensorów FreeStyle Libre do monitorowania glikemii. Docelowo sprzęt ma zostać nieodpłatnie przekazany przez Stowarzyszenie do szpitali, w których są leczeni z powodu COVID-19 pacjenci z cukrzycą. Sprzęt ma być wykorzystywany także przez osoby z personelu medycznego, które opiekują się zarażonymi pacjentami, a same borykają się z cukrzycą.
W dobie koronawirusa sytuacja osób leczonych z jej powodu jest jeszcze trudniejsza – choć sama choroba nie zwiększa prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19, to u osób z cukrzycą istnieje ryzyko cięższego przebiegu wirusa. Cukrzyca, aby być dobrze leczona, wymaga regularnych pomiarów cukru we krwi, co w większości przypadków wymaga bezpośredniego kontaktu, którego w obecnej sytuacji epidemiologicznej należałoby unikać. Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania z zakresu telemedycyny.
W ramach pomocy charytatywnej do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zostały dostarczone sensory do monitorowania glikemii FreeStyle Libre, które przekazała firma Abbott Laboratories Poland Sp z o.o. – Bardzo nas cieszy, że kolejna firma farmaceutyczna włączyła się do walki z COVID-19 i wsparcia pacjentów oraz personelu medycznego. Jako Stowarzyszenie zobowiązaliśmy się do bezpłatnej dystrybucji sensorów do szpitali. W tym zakresie współpracujemy m.in. z konsultantem krajowym ds. diabetologii, obecnym i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz dyrektorami szpitali, aby sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących.
W związku z epidemią COVID-19 zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi, a zwłaszcza z osobami, które mogą być zarażone wirusem. Aby zmierzyć poziom cukru za pomocą tradycyjnego glukometru, choremu nakłuwa się palec. W przypadku personelu medycznego wiążę się to ze zdjęciem i ponownym nałożeniem środków ochronnych, przez co zwiększa się ryzyko zakażenia. Pomiar glikemii z wykorzystaniem systemu FreeStyle Libre dokonywany jest metodą skanowania sensora umieszczonego na ramieniu pacjenta i może być wykonany również poprzez ubranie. Tym samym stosowanie systemu umożliwia nie tylko większe bezpieczeństwo chorych i personelu medycznego, ale również bardziej racjonalne zużywanie środków ochrony osobistej. – W przypadku osób chorych na cukrzycę należy zwrócić uwagę, że każda infekcja wirusowa rozregulowuje chorobę, a w związku z tym pacjenci wymagają jeszcze ściślejszej kontroli glukozy – zwraca uwagę .
– Tradycyjny glukometr dostarcza wyników tylko w danej chwili, a sensory zapewniają dokładniejsze pomiary – można je wykonywać częściej, bez ryzyka kontaktu bezpośredniego, a lekarz otrzymuje więcej informacji o przebiegu choroby na przestrzeni czasu. Zwiększają zatem szansę na uniknięcie niezwykle groźnych dla chorych na cukrzycę hipoglikemii czy hiperglikemii.
Polska jest jedynym z pierwszych krajów, w którym firma Abbott udostępniła bezpłatnie system FreeStyle Libre dla pacjentów z cukrzycą leczonych z powodu COVID-19. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, która wymaga ograniczenia bezpośredniego kontaktu, narzędzia z zakresu telemedycyny, nabierają szczególnego znaczenia. Pozwalają ograniczyć ten kontakt do minimum bez niebezpieczeństwa dla pacjenta, że będzie źle czy niedokładnie leczony. Sprzęt otrzymały szpitale zakaźne w Kielcach, Busku-Zdroju i w Starachowicach. Sprzęt kosztował około 37 000,-zł. Koordynatorem na województwo świętokrzyskie był Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD Mariusz Gołdyn

*******************************************************************

P S D Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju serdecznie dziękuje Prezesowi Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD Mariuszowi Gołdyn

W czasie epidemii, ogromnie trudnym czasie dla nas wszystkich, każde wsparcie i pomoc jest tak bardzo ważna dla każdego z nas a szczególnie dla ludzi chorych i starszych toteż, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku -Zdroju serdecznie dziękuje Prezesowi Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD Mariuszowi Gołdyn za  wsparcie  i troskę  jaką nam okazuje  i przekazane dary w postaci  sprzętu medycznego – sensorów Libre Freestyle na użytek Szpitala Powiatowego Oddziału Zakaźnego w Busku- Zdroju .

                   Jesteśmy  ogromnie wdzięczni za zaangażowanie i pomoc.

           „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,

                nie przez to co, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                                                            Jan Paweł II

Leave a Comment