ZEBRANIE ZARZĄDU PSD BUSKO-ZDRÓJ

Na pierwszym roboczym posiedzeniu Zarządu w nowym roku, sprawdzone zostały i rozliczone pod względem finansowym, i merytorycznym wszystkie dokumenty, działania i zadania jakie miały miejsce w poprzednim roku.

Przedstawione zostały rozliczenia i końcowe protokoły, które zostały zaakceptowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną .

Omówiono szczegółowo Plan Pracy na 2019 rok.

Plan pracy na 2019 rok zawiera wiele propozycji i deklaracji, Zarząd postara się aby wszystkie założenia i inicjatywy zostały w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych zrealizowane.

Koleżanka Maria Michalska z okazji Urodzin i Imienin obdarowana została bukietem kwiatów wraz z podziękowaniem za bardzo aktywną pracę na rzecz naszego stowarzyszenia, również podziękowanie i List Gratulacyjny za wyjątkowe działania na rzecz nas -diabetyków , wręczony został Czesławowi Stępniowi.

Wszyscy członkowie Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej przy nieocenionej pracy Księgowej Bogusi pracują solidnie, za co Im bardzo dziękuję w imieniu swoim jak również członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Powiatowego w Busku –Zdroju.

Prezes- Jadwiga Karczewska

 

Leave a Comment