Regulamin Konkursu Wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

Regulamin Konkursu Wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

 

W ramach projektu „Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego inspiracją do ożywienia działalności kulturalnej buskich seniorów”

 • 1 Organizator Konkursu:
 1. Organizatorami Konkursu Wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim zwanego dalej konkursem są: Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku Zdroju, oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju.
 3. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
 • 2 Założenia programowe:
 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby 60+ , zameldowane lub zamieszkałe na terenie gminy Busko-Zdrój.
 2. Każdy uczestnik konkursu korzystający z materiałów pomocniczych jest zobowiązany do posiadania karty czytelnika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku Zdroju.
 3. Zgłoszenia imienne do konkursu przyjmowane będą do 28.02.2019 w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku Zdroju, pokój nr 7, os. Orła Białego 17, 28-100 Busko-Zdrój

Adres e-mail: mgbp@biblioteka.busko.pl

Telefon: 41 3705162

 1. Konkurs został podzielony na dwa etapy:

Etap pierwszy: test pisemny, który zostanie przeprowadzony 27.03.2019 roku.

Podczas tego etapu zostanie wyłonionych 10 osób, które uzyskają najlepsze wyniki podczas testu.

Etap drugi: egzamin ustny, który odbędzie się 2.04.2019 roku.

W tym etapie weźmie udział 10 osób wyłonionych przez jury podczas I etapu.

Jury wśród tych 10 osób wybierze 3 osoby, którym przyzna pierwszą, drugą oraz trzecią nagrodę, dzieląc nagrody stosownie do wiedzy uczestników.

 1. Materiały pomocnicze dla uczestników konkursu:

– „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

– „Najkrótszy przewodnik po samym sobie”

Materiały pomocnicze będą udostępniane uczestnikom w miarę potrzeb przez Czytelnię  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku Zdroju oraz Świetlicę Środowiskową na ul. Różanej w Busku Zdroju.

Ilość dostępnych książek jest ograniczona.

Ostatnie egzemplarze będą udostępniane na miejscu.

 1. Nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca oraz rzeczowe w postaci książek dla każdego uczestnika konkursu zostaną ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju.

Towarzystwo rozdysponuje pomiędzy laureatów konkursu pulę 1500,00 zł w następujący sposób:

– I nagroda –  700,00 zł.

– II nagroda – 500,00 zł.

– III nagroda – 300,00  zł.

Nagrody wręczy Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

 1. O terminie wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią laureatów oddzielnym pismem lub telefonicznie i umieszczą stosowne  informacje na swoich stronach internetowych oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Busko- Zdrój.
 2. W uroczystości wręczenia nagród mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy.
 • 3 Akceptacja regulaminu
 1. Uczestnik konkursu akceptuje tym samym warunki konkursu opisane w regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zobowiązuje się również do podporządkowania  zaleceniom Organizatorów.
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatorów.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000).
 1. Każda osoba zgłaszająca swój udział w konkursie ma obowiązek podpisania zgody na udostępnienie swojego wizerunku.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów, na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz znajduje się do wglądu w siedzibie biblioteki.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.biblioteka.busko.pl

Nasz profil na FB – http://on.fb.me/1aaGsPX

 

Leave a Comment