Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Busku- Zdroju

Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  w Busku- Zdroju odbyła się 30.11.2018 roku, rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p. w. Św. Brata Alberta, której przewodniczył  Ksiądz Prałat, Dziekan, Proboszcz Marek Podyma.

W czasie  Mszy Św. dumnie prezentowały się Sztandary z Kielc oraz Buska-Zdroju.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:

V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach- Mariusz Gołdyn wraz z żoną Anną Gołdyn – Prezes PSD w Jędrzejowie.

Starosta Buski – Jerzy Kolarz

V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój- Tomasz Mierzwa,

Specjalista diabetolog-dr Justyna Bogunia.

******************************************************

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW w Busku -Zdroju ZA ROK 2018.

Każdego roku, na całym świecie obchodzony jest uroczyście Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, który został ustanowiony w 1991r. przez Międzynarodową Federację ds. Cukrzycy, oraz Światową Organizacją Zdrowia.

Także i nasze Stowarzyszenie od kilkunastu lat organizuje Uroczysty Dzień dla wszystkich swoich członków i sympatyków.

Głównym celem organizowania takiego dnia na świecie i w Polsce jest zwiększenie świadomości społecznej zagrożeń, jakie niesie za sobą coraz powszechniej występująca cukrzyca ,która w odpowiednim czasie i odpowiedni sposób nie leczona prowadzi do tragicznych w skutkach powikłań, takich jak zawały serca, udary mózgu, utrata wzroku czy amputacje kończyn.

Celem organizowania takich spotkań jest również duża integracja ludzi chorych i osób mających zasadniczy wpływ na pomoc w profilaktyce, leczeniu rehabilitacji, stanowieniu ustaw i prawa.

Każdego dnia na całym świecie pojawia się bardzo wiele doniesień istotnych z perspektywy osób chorych na cukrzycę, ich rodzin i bliskich, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i osób związanych z rynkiem medycznym.

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, która nazywana jest pierwszą niezakaźną epidemią na świecie.

Szacuje się, że na świecie żyje 420 milionów diabetyków.

W Polsce na cukrzycę choruje 3 mln osób, ale u co czwartej osoby nie została ona jeszcze wykryta. Ci, którzy się leczą, zwykle po 5 latach zażywania innych leków zaczynają brać insulinę. Na szczęście nowoczesne leki na cukrzycę są bardzo efektywne w walce z tą chorobą. Nie tylko pozwalają utrzymać odpowiedni poziom cukru bez ryzyka niedocukrzenia, ale również obniżają ciśnienie i pomagają zachować właściwą masę ciała.

Występowanie cukrzycy typu 2 w znacznej mierze wiąże się z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi. Odpowiednie postępowanie dietetyczne jest niezbędne w celu wspomagania skuteczności farmakoterapii oraz obniżenia ryzyka wystąpienia powikłań takich jak m.in. miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze

Nieodzownymi czynnikami zmniejszania zachorowalności i jej ujemnego oddziaływania jest: właściwy styl życia, dieta, zapewnienie godziwego wypoczynku, odpowiednia rehabilitacja, właściwe samopoczucie, oraz pełna świadomość w samokontroli każdego człowieka ,nie tylko chorego.

Warunkiem dobrej współpracy pomiędzy chorym i lekarzem jest współodpowiedzialność za leczenie.

Stowarzyszenie nasze, jako organizacja pozarządowa i o wolontariacie znając dobrze wszystkie problemy starała się zapewnić naszym członkom odpowiednią edukację i poprawę samopoczucia poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań integracyjnych, imprez, możliwych wyjazdów, wszelakiej możliwej pomocy .

Na odcinku edukacji organizowaliśmy raz w miesiącu w ostatni piątek zebrania edukacyjne dla wszystkich członków.

Łącznie odbyło się 10 zebrań w 2018 r. Na zebrania zapraszani byli lekarz-specjalista dr Justyna Bogunia ,dr n. med. Roman Duda ,psycholog ,podolog, pielęgniarka dyplomowana Dorota Maliga, ,przedstawiciele Policji , – Buscy Harcerze- Grupa ratownicza, jak również przedstawiciele firm farmaceutycznych.

Prowadzący zapoznawali nas z prawidłowym sposobem leczenia cukrzycy, ich powikłań, profilaktyką.

Szczególną uwagę zwracając ustawicznie na samodyscyplinę nas chorych.

Stowarzyszenie udzielało pomocy swoim członkom w postaci wyposażania w bezpłatne glukometry do badań poziomu glukozy we krwi.

Przekazywano literaturę, ulotki, nowinki związane z leczeniem cukrzycy.

Udzielono wiele porad osobistych, wskazań, podpowiedzi.

Wszystkimi poczynaniami Stowarzyszenia sprawnie kierował Zarząd / za co serdecznie Im dziękuję / który spotykał się zawsze w miarę możliwości pełnym składzie w zależności od potrzeb-łącznie Zarząd odbył 1o posiedzeń.

Zorganizowaliśmy i współuczestniczyliśmy w następujących przedsięwzięciach:

 1. 50 osób uczestniczyło w wyjeździe na Ogólnopolską Pielgrzymkę Diabetyków do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie i w Drodze Krzyżowej w Przeprośnej Górce.
 2. 23 osoby uczestniczyło w pełnopłatnym tygodniowym pobycie w Iwoniczu- Zdroju w miesiącu wrześniu 2018 r.
 3. 23- osobowa grupa naszych członków skorzysta z pełnopłatnego 10 dniowego wyjazdu wakacyjno- rehabilitacyjnego do Mielna –Unieście w miesiącu czerwcu 2018 r.
 4. Dzięki udostępnieniu kilku miejsc przez PSD Jędrzejów-10 osobowa grupa brała udział w wycieczce do Krakowa -„Śladami Św .Jana Pawła II”
 5. 12-osobowa grupa korzysta z pełnopłatnych zajęć rehabilitacyjnych na basenie w Sanatorium Słowackiego w każdą środę.
 6. Kilka osób wzięło udział w wycieczce do Warszawy (zwiedzanie Sejmu, Senatu , kilka miejsc udostępnił nam ZNP Busko-Zdrój, jak również do Kielc na sztukę teatralną- dwukrotnie.
 7. Uczestniczyliśmy w imprezach Kulturalnych w B.S.C.K i Sanatorium Marconi/koncertach, akademiach okolicznościowych, przeglądach, festynach/ 3 osoby z naszego Stowarzyszenia należy do Zespołu wokalnego działającego przy U.T.W Busko-Zdrój i zespołu wokalno-muzycznego działającego przy Klubie Seniora.
 8. ok.40 osób uczestniczy w zajęciach U.T.W w Busku –Zdroju
 9. Zarząd wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Kielcach jak również w Pińczowie i Ostrowcu Św.
 10. Zorganizowana była Uroczystość w Busku -Zdroju dla wszystkich członków z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
 11. Prowadzimy ja i kol. Tadeusz Ura stronę internetową:   http://psd.busko.pl/ dokumentując wszystkie zebrania, wydarzenia, spotkania.
 12. Organizowaliśmy na zebrania prezentacje i prelekcje na temat : -„Samokontrola w leczeniu cukrzycy”

-„Bezpieczeństwo seniora” -zagrożenie cyber przestępczością

-„Stopa cukrzycowa” leczenie i profilaktyka

-„Jakie zniżki przysługują seniorom w naszym mieście, województwie i kraju”

-„Co nieco o tłuszczach”

– „Udzielanie pierwszej pomocy”-pokaz

-„10 sposobów na usprawnienie umysłu”

-„Radzenie sobie ze stresem”

Organizowaliśmy comiesięczne zebrania-edukacyjne, których głównym celem jest przede wszystkim ustawiczna edukacja członków i ich rodzin.

 1. W okresie przerwy wakacyjnej zorganizowaliśmy wspaniałe ognisko z muzyką /z tańcami, śpiewem i częścią konsumpcyjną/ w spotkaniu tym uczestniczyła 40 osobowa grupa naszych członków.

Działalność naszego Stowarzyszenia opiera się głównie na składkach członkowskich, pozyskanych funduszach w wyniku konkursów i wsparciu sponsorów, jak również z odpisu 1% od podatku, Fundusze na wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy i Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, w 50 % zostały pokryte z pozyskanych środków z UMiG-Busko –Zdrój , pozyskanych w wyniku Konkursu, częściowo opłacili członkowie PSD. a resztę sfinansowano ze środków pozyskanych od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. A są Nimi:

 1. Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju
 2. Przedsiębiorca Pan Mieczysław Sas
 3. Poseł na Sejm R.P Krystian Jarubas
 4. Uzdrowisko Busko-Zdrój

Najważniejsze zadanie PSD polega na wspólnych spotkaniach i ustawicznej edukacji, wzajemnym zrozumieniu, chęci obcowania, organizowania się na miarę chęci i możliwości.

W ostatnim roku Stowarzyszenie nasze powiększyło się o 10 osób. Statystycznie nasze Stowarzyszenie liczy ponad 100 członków z tego czynnie uczestniczących i płacących składki członkowskie jest 85 osoby.

Nie wszyscy członkowie z uwagi na wiek i stan zdrowia biorą czynny udział w spotkaniach.

Natomiast wszyscy członkowie Zarządu pracują bardzo aktywnie na rzecz ludzi chorych i pokrzywdzonych przez los i chorobę.

Planujemy, że tak jak w poprzednich latach tak i w roku 2019 będziemy organizować spotkania edukacyjne dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia z udziałem lekarzy specjalistów i firm farmaceutycznych, a w miarę pozyskiwanych środków finansowych w wyniku wygrania konkursów, wsparcia od sponsorów, będziemy mogli pojechać na Ogólnopolską Pielgrzymkę Diabetyków, jak również i inne rehabilitacyjne i rekreacyjno- edukacyjne wyjazdy.

Dziś my buscy diabetycy obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą ,zwanego potocznie „świętem diabetyków” z tej to okazji życzę zaproszonym gościom jak i wszystkim naszym członkom, sympatykom PSD i ich rodzinom nade wszystko zdrowia, samych dobrych wyników, pogody ducha, wytrwałości w pokonywaniu codziennych wyzwań stawianych przez trudy dnia codziennego, oraz zapału do walki z własnymi słabościami jak i z cukrzycą, będącą groźną plagą współczesnych czasów

Wszyscy potrzebujemy miłości tej zwyczajnej opierającej się choćby na dobroci, życzliwości i okazywaniu serca drugiemu człowiekowi, starajmy się żyć również dla innych , niech każda podejmowana decyzja będzie z myślą o drugim człowieku.

 

Leave a Comment