Walne Zebranie Członków PSD

W dniu 7 kwietnia 2018 r. od godziny 10.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach w Sali Konferencyjnej w Kielcach przy ulicy Artwińskiego 3c.

W czasie posiedzenia omówiono następujące tematy:

1/Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZCz.

2/Sprawozdanie z działalności Zarządu.

3/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

4/Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

5/Sprawy różne, dyskusja.

6/Podjęcie Uchwał.

7/Wolne wnioski.

 

 

Leave a Comment