W TROSCE O SENIORÓW

 

W dniu 03 lutego 2018 roku, w dzień po ogłoszeniu wyników Konkursu przez Echo Dnia na „Człowieka roku 2017 „z Powiatu Buskiego,  w którym wygrała Pani Jadwiga Karczewska- Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Busku- Zdroju i członek Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów, spotkała się z Sabiną Andruszko-V-ce Prezesem Koła nr 5 w Busku- Zdroju i V-ce Prezesem Zarządu Wojewódzkiego  do spraw socjalnych i zdrowotnych  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  jak również członek Komisji  socjalno-zdrowotnej Zarządu Głównego ZŻWP, oraz Panią Ireną Legutko- Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju ,jak również Przewodniczącą Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów” Solidarność” w Busku- Zdroju.

Spotkanie odbyło się w przyjemnej scenerii kawiarni „Cynamonowa” , której właściciel  i jej pracownicy sprzyjają seniorom z terenu Buska-Zdroju .

Na wstępie Panie  złożyły gratulacje Jadwidze Karczewskiej z okazji wyboru na „Człowieka roku 2017 z terenu Powiatu Buskiego, oraz wyboru do Wojewódzkiej Rady Seniorów w Kielcach, wręczyły jej bukiet kwiatów z których obdarowana była bardzo zadowolona i serdecznie podziękowała.

Następnie panie zdecydowały o potraktowaniu dalszej części spotkania jako roboczego, którego tematami były sprawy związane z seniorami w Busku -Zdroju i Powiecie, a także planami poszczególnych organizacji które reprezentują.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych wniosków do dalszej współpracy.

Zastanawiano się jak pogodzić założenia w rożnych organizacjach na szczeblu Gminy, Powiatu i Województwa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku- Zdroju.

Bardzo dobrym znakiem jest fakt, że wszystkie 3 panie ściśle współpracują z MOPS i Dyrektor Panią Anną Kania .Pani A .Kania jest autorką programu „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” w którym czynnie i licznie uczestniczą członkowie z różnych Stowarzyszeń.

Ponadto  A. Kania zajęła 4 miejsce  w konkursie Echa Dnia „Człowiek roku 2017”-nasze gratulacje, jest to młoda osoba ale o wielkiej kreatywności, niezwykle życzliwa i otwarta na potrzeby ludzi starszych i potrzebujących.

Pani Sabina Andruszko jest wolontariuszem Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta w Kielcach „ Hospicjum” w Busku -Zdroju, dyrektorem tego hospicjum jest pan Jarosław Zatorski, hospicjum zostało oddane do użytku w październiku 2017 roku.

Obecnie jest to 15 miejsc na potrzeby ZOL i 9 miejsc dla pacjentów onkologicznych.

Wolontariat to jeden z wielu dziedzin ujętych we  wspomnianym programie MOPS-u.

Na chwilę obecną umowę  o wolontariacie  podpisało 5 osób.

Zwracamy się z apelem do swoich członków i ich rodzin o chętnych do współpracy na rzecz przebywających w buskim hospicjum ,jak również o przekazanie kwoty – 1% przy rozliczeniach PiT.

Panie postanowiły w dalszym ciągu wspierać pomysł na wyposażanie ludzi starszych, chorych szczególnie samotnych w „Koperty Życia”, a także” Tele  Pomoc SOS”.

Wiąże się to z kosztami,  dlatego potrzebni są ludzie dobrej woli czyli- sponsorzy.

Kończąc spotkanie panie umówiły się na kolejne robocze spotkanie w nowo otwartym” Klubie Seniora”, który w  grudniu został otwarty i przekazany na potrzeby ludzi 60+.Dziękujemy Władzom Buska-Zdroju i sponsorom  za ten wspaniały obiekt.

Z okazji Nowego Roku 2018  składamy najlepsze życzenia noworoczne  :Władzom, Sponsorom, koleżankom i kolegom, zdrowia, radości, szczęścia. Seniorom zaangażowania i korzystania z dobrodziejstw kulturalnych ,organizowanych przez poszczególne stowarzyszenia.

Oby nikt nie był sam w tym 2018 roku. Bądźmy dla siebie życzliwi, wspierajmy się wzajemnie.

Dołączajcie do nas!

Sabina Andruszko

Irena Legutko

Jadwiga Karczewska

Leave a Comment