Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Busku- Zdroju

Wejdź na stronę internetową :

http://echodnia.eu/swietokrzyskie/plebiscyty/czlowiek-roku-2017/a/czlowiek-roku-2017-powiat-buski-aktualne-wyniki,12821148/

GŁOSUJ  W  „ECHU DNIA”  NA  PREZES  JADWIGĘ  KARCZEWSKĄ :

Wyślij SMS pod numer:  72355 o treści:  SDZ.77  

Koszt jednego SMSa: 2,46 zł z VAT

Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą  w Busku- Zdroju odbyła się w dniu 29.12.2017 roku, rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p. w. Św. Brata Alberta, której przewodniczył  Ksiądz Prałat, Dziekan, Proboszcz Marek Podyma.

W czasie  Mszy Św. dumnie prezentował się  nasz Sztandar wraz z Pocztem Sztandarowym z Polskiego Stowarzyszenia Buska-Zdroju.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:

V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego- Mariusz Gołdyn,

V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój- Henryk Radosz,

Ksiądz Prałat, Dziekan, Proboszcz- Marek Podyma,

Prezes PSD w Jędrzejowie- Anna Gołdyn,

Specjalista diabetolog-dr Justyna Bogunia,

Przedstawiciel PCPR – Pani Agnieszka Milewska,

Przedstawiciel Prasy Lokalnej „Tygodnika Ponidzie”

Po przedstawieniu sprawozdania  za rok 2017 przez Prezes Stowarzyszenia  Jadwigę Karczewską nastąpiło wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak Zasłużony dla PSD następującym osobą:

Złotą Odznakę otrzymali:

1.Władysława Wróblewska

2.Cecylia Grabda

3.Czesław Stępień

Srebrną Odznakę otrzymali:

1.Marianna Michalska

2.Bogumiła Gąsior

3.Cent Ireneusz

4.Bąk Jan

Po ceremonii wręczenia Odznak, głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękując za zaproszenie, bardzo dobrze ocenili i docenili działalność buskiego Stowarzyszenia, składając życzenia zdrowia i dalszej tak kreatywnej działalności .

W części artystycznej wystąpił Zespół Instrumentalny  działający przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku- Zdroju  pod batutą Jerzego Cygana.

Uroczystość finansowana była ze składek członkowskich, ale przede wszystkim ze wsparcia finansowego przez naszych wspaniałych sponsorów, kierujemy ku Nim wielkie słowa podziękowania:

1.Poseł na Sejm Krystian Jarubas

2.Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju

3.Zakład Metalowo – Kotlarski p. Mieczysław Sas

4.”Uzdrowisko Busko-Zdrój” ” S.A p. Wojciech Legawiec

5.Bogumiła Fitowska

6.Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju 

Uroczystość obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, przebiegła bardzo uroczyście w miłej atmosferze, w klimatycznej sali bankietowej Hotelu „Pod Świerkiem”  w obecności dostojnych gości i licznej grupy członków i sympatyków PSD Oddziału Powiatowego  Busko-Zdrój.

JAGA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW ZA ROK 2017.

Każdego roku, na całym świecie obchodzony jest uroczyście Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, który został ustanowiony w 1991r. przez Międzynarodową Federację ds. Cukrzycy oraz Światową Organizacją Zdrowia.

Także i nasze Stowarzyszenie od kilkunastu lat organizuje Uroczysty Dzień Diabetyka dla wszystkich swoich członków i sympatyków.

Głównym celem organizowania takiego dnia na świecie i w Polsce jest zwiększenie świadomości społecznej zagrożeń, jakie niesie za sobą coraz powszechniej występująca cukrzyca ,która w odpowiednim czasie i odpowiedni sposób nie leczona  prowadzi do tragicznych w skutkach powikłań, takich jak zawały serca, udary mózgu, utrata wzroku czy amputacje kończyn.

Celem organizowania takich spotkań jest  również duża integracja ludzi chorych i osób mających zasadniczy wpływ na pomoc w  profilaktyce, leczeniu rehabilitacji, stanowieniu ustaw i prawa.

Cukrzyca to prawdziwa” pandemia XXI wieku” i niestety wiadomo już że niezwykle trudno będzie ją opanować.

Zachorowalność na tę chorobę wzrasta na całym świecie i Polska nie stanowi wyjątku od tej reguły.

W Polsce obecnie choruje 9% ludności.

Stowarzyszenie nasze, jako organizacja pozarządowa i o wolontariacie znając dobrze wszystkie problemy starała się zapewnić naszym członkom odpowiednią edukację i poprawę samopoczucia poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań integracyjnych, imprez, możliwych wyjazdów, wszelakiej możliwej pomocy.

Na odcinku edukacji organizowaliśmy raz w miesiącu w ostatni piątek zebrania edukacyjne dla wszystkich członków.

Łącznie odbyło się 10 zebrań w 2017 r.

Na zebrania zapraszani  byli: lekarz-specjalista dr Justyna Bogunia, dr n. med. Roman Duda, psycholog Dagmara Praszkiewicz, pielęgniarka dypl. Dorota Maliga, przedstawiciele Policji z komendantem Powiatowym, V-ce przewodnicząca Woj. Rady Seniorów p. Sabina Andruszko, Buscy Harcerze-Grupa ratownicza, jak również przedstawiciele firm farma.

Prowadzący zapoznawali nas z prawidłowym sposobem leczenia cukrzycy, ich powikłań, profilaktyką.

Szczególną uwagę zwracając ustawicznie na samodyscyplinę  nas chorych.

Stowarzyszenie udzielało pomocy swoim członkom ,przekazywało literaturę, ulotki nowinki związane z leczeniem cukrzycy.

Udzielono wiele porad osobistych, wskazań, podpowiedzi.

Wszystkimi poczynaniami Stowarzyszenia sprawnie kierował Zarząd/za co serdecznie Im dziękuję,  Zarząd odbył 11 posiedzeń..

Zorganizowaliśmy i współuczestniczyliśmy w następujących przedsięwzięciach:

 1. 50 osób uczestniczyło w  wyjeździe na Ogólnopolską Pielgrzymkę Diabetyków do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie i w Drodze Krzyżowej w Przeprośnej Górce.
 2. 37 osób uczestniczyło w wycieczce do Tokarni, Podzamcza Chęcińskiego i Jędrzejowa.
 3. 30 osobowa grupa naszych członków skorzysta z pełnopłatnego tygodniowego wyjazdu wakacyjnego rehabilitacyjnego do Mielna – Unieścia.
 4. Dzięki udostępnieniu kilku miejsc przez PSD Jędrzejów-11 osobowa grupa  brała udział w wycieczce do Krakowa -„Śladami Św. Jana Pawła II”
 5. 12 osobowa grupa korzysta z pełnopłatnych zajęć rehabilitacyjnych na basenie Sanatorium Słowackiego w każdą środę.
 6. Grupa chętnych osób w każdy czwartek przez pewien okres czasu korzystała ze spaceru z kijkami.
 7. 7 osób wzięło udział w wycieczce do Warszawy (zwiedzanie Sejmu, Senatu i Powązek, kilka miejsc udostępnił nam ZNP Busko-Zdrój, jak również do Kielc na sztukę teatralną.
 8. Uczestniczyliśmy w imprezach Kulturalnych w BSCK i Sanatorium Marconi/koncertach, akademiach okolicznościowych, przeglądach, festynach, 5 osób z naszego Stowarzyszenia należy do Zespołu wokalnego działającego przy BSCK Busko-Zdrój.
 9. 20 osób uczestniczy w zajęciach UTW w Busku-Zdroju
 10. Zarząd wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Kielcach
 11. Posiadamy i prowadzimy stronę internetową www.psd.busko.pl dokumentując wszystkie zebrania, wydarzenia, spotkania.
 12. Organizowaliśmy na zebrania prezentacje i prelekcje na temat:

„Samokontrola w leczeniu cukrzycy”

„Bezpieczeństwo seniora”

„Jak radzić sobie ze stresem”

„Jakie zniżki przysługują seniorom  w Busku, województwie i kraju”

„Co nieco o tłuszczach”

„Udzielanie pierwszej pomocy”

 1. Dwukrotnie braliśmy udział w realizacjach projektów unijnych organizowanych przez Stowarzyszenia warszawskie:

Razem dla zdrowia.

ABC-Cukrzyca bez powikłań

 1. Zorganizowaliśmy w Busku-Zdroju spotkanie integracyjno – edukacyjne dla Zarządów Powiatowych z woj. świętokrzyskiego.
 2. Organizowaliśmy comiesięczne zebrania-edukacyjne, których głównym celem jest przede wszystkim ustawiczna edukacja członków i ich rodzin.

Działalność naszego Stowarzyszenia opiera się głównie  na składkach członkowskich, pozyskanych funduszach  w wyniku  konkursów i wsparciu  sponsorów, jak również z odpisu 1% od podatku.

Wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy, Wycieczkę do Tokarni  i Obchody Dnia

Diabetyka częściowo opłacili członkowie PSD a resztę sfinansowano ze środków pozyskanych od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

A są Nimi:

 1. Starosta Powiatowy Busko-Zdrój
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
 3. Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroj
 4. Przedsiębiorca Mieczysław Sas- Owczary
 5. Uzdrowisko Busko-Zdrój
 6. Poseł na Sejm Krystian Jarubas
 7. Bogusława Fitowska- bezpłatne rozliczenie PiT naszym członkom

Najważniejsze zadanie PSD polega na wspólnych spotkaniach i ustawicznej edukacji, wzajemnym zrozumieniu, chęci obcowania, organizowania się na miarę chęci i możliwości.

W ostatnim roku Stowarzyszenie nasze powiększyło się o 5 osób, ale odeszło 6osób w tym 4 osoby zmarło: Basia Sawicka, Czesław Machynia i Włodzimierz Wolski i Antoni Krala.

Statystycznie nasze Stowarzyszenie liczy ponad 100 członków z tego czynnie uczestniczących i płacących składki członkowskie jest 82 osoby.

Nie wszyscy członkowie z uwagi na wiek i stan zdrowia biorą czynny udział w spotkaniach.

Natomiast wszyscy członkowie Zarządu pracują bardzo aktywnie na rzecz ludzi chorych i pokrzywdzonych przez los i chorobę.

Planujemy, że tak jak w poprzednich latach tak i w roku 2018 będziemy organizować spotkania edukacyjne dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia z udziałem lekarzy specjalistów i firm farm. a w miarę pozyskiwanych środków finansowych w wyniku wygrania konkursów, wsparcia  od sponsorów, odpisu z 1% będziemy mogli  pojechać na Ogólnopolską Pielgrzymkę Diabetyków, jak również i inne rehabilitacyjne i rekreacyjno – edukacyjne wyjazdy.

Dziś my buscy diabetycy  obchodzimy Światowy Dzień  Walki z Cukrzycą ,zwanego potocznie „świętem diabetyków”  z tej to okazji życzę zaproszonym gościom jak i wszystkim  naszym członkom, sympatykom PSD i ich rodzinom nade wszystko zdrowia, samych dobrych wyników, pogody ducha, wytrwałości w pokonywaniu codziennych wyzwań stawianych przez trudy dnia codziennego, oraz zapału do walki z własnymi słabościami jak i z cukrzycą, będącą groźną plagą współczesnych czasów.

Wszyscy potrzebujemy miłości tej zwyczajnej opierającej się choćby na dobroci, życzliwości i okazywaniu serca drugiemu człowiekowi, starajmy się żyć również dla innych, niech każda podejmowana decyzja będzie z myślą o drugim człowieku.

Prezes PSD Jadwiga Karczewska

Leave a Comment