Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie

 

W piątek 18 czerwca 2017 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z Jędrzejowa, Buska-Zdroju i Pińczowa zorganizowało wycieczkę do Centrum Jana Pawła II w Krakowie „Nie lękajcie się”.

Jest to ośrodek poświęcony życiu i twórczości papieża Jana Pawła II działający w Krakowie.

Centrum pełni funkcje wotum dziękczynnego narodu za pontyfikat Karola Wojtyły.

Nazwa Centrum nawiązuje do pamiętnych słów Ojca Świętego wypowiedzianych w 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się.

Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Centrum ma za zadanie upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa Jana Pawła II, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z Jego osobą, a także działalność naukową i edukacyjną oraz pomoc potrzebującym.

Podczas zwiedzania Centrum diabetycy obejrzeli wystawę „Kim jest Człowiek z Całunu?”, przygotowaną przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją „Othonia” oraz z Krakowskim Centrum Jana Pawła II.

Jest to jedyna taka ekspozycja w Polsce, prezentująca historię powstania Całunu Tyryńskiego, najnowsze dowody naukowe na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi zapisami Męki Chrystusa.

W ramach wystawy diabetycy obejrzeli m.in.:

– kopię Całunu przechowywaną na co dzień w skarbcu Katedry Św. Jana Chrzciciela w Turynie,

– trójwymiarową wizualizację Człowieka, którego wizerunek widnieje na płótnie,

– rzeźby Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, który żył pomiędzy nami, autorstwa znanego włoskiego rzeźbiarza Luigiego E. Mattei.

Diabetycy odwiedzili również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Dzwonnica kościelna ma 63 m. wysokości i umieszczono na niej cztery dzwony, które razem ważą ponad 3,5 tony.

Poniżej dzwonów znajduje się platforma widokowa dostępna dla pielgrzymów.

* KLIKNIJ W LINK *

https://youtu.be/M1xDKqQpMxU

https://youtu.be/dlxbmjtQzeo

https://youtu.be/2FKeBf5CV6o

https://youtu.be/EYlX80vH3iA

https://youtu.be/mOp46jzAAM8

https://youtu.be/b4OnUms_LLI

https://youtu.be/65FGEjtCKtU

https://youtu.be/Pej553-6HGg

https://youtu.be/czvNrby7XYU

https://youtu.be/wDq6SHuGshM

 

Leave a Comment