Hospicjum i ZOL przy buskim szpitalu – umowa podpisana

 

W dniu 13 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Panem Marianem Jaworskim Prezesem Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta z siedzibą w Kielcach, a Panem Grzegorzem Lasakiem Dyrektorem ZOZ w Busku – Zdroju.

Przedmiotem umowy jest utworzenie przez fundację Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL-u) i Hospicjum na terenie buskiego szpitala. Rozpoczęcie funkcjonowania nowej placówki planowane jest pod koniec bieżącego roku.

Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta działa już 27 lat i posiada swoje placówki na terenie Kielc, a zakres jej działania obejmuje pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja zajmuje się również promocją zatrudnienia i podejmuje działania w kierunku aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych.

Przed wieloma laty na terenie Buska – Zdroju fundacja podjęła się budowy hospicjum, które wznoszono tylko dzięki darowiznom.

Niestety, sumy przeznaczane na ten cel okazały się nie wystarczające do zakończenia inwestycji.

Obecnie pojawiła się szansa na realizację tego oczekiwanego przedsięwzięcia, bowiem w wyniku przeprowadzonych rozmów i ustaleń, I piętro Oddziału Chorób Zakaźnych w całości zostanie przeznaczone na ten cel.

Rozpoczęto prace remontowe na I piętrze Oddziału, a nad ich całością czuwa Pan Jarosław Zatorski koordynator organizacji hospicjum.

Planowane są również prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku tj. utworzenie miejsc postojowych, miejsc wypoczynku oraz wykonana zostanie zewnętrzna winda.

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na opiekę długoterminową i paliatywną na terenie powiatu buskiego.

Zapewnienie godnych warunków i opieki osobom starszym – ciężko i często nieuleczalnie chorym – jest sporym wyzwaniem.

Mamy nadzieję, że ZOL i Hospicjum przy buskiej lecznicy w jakimś małym zakresie temu wyzwaniu sprosta.

W dniu 16 lutego 2016 r. podczas Walnego Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju  – ks. Marek Podyma wyraził swe uznanie dla dokonań Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju i zwrócił się z apelem, aby włączyło się czynnie w dokończenie przerwanej realizacji hospicjum na terenie Buska-Zdroju.

Rosnący udział ludzi starych i schorowanych w ogólnej liczbie mieszkańców czyni tą inwestycję nieodzowną.

– Andrzej Włodarczyk podjął temat budowy hospicjum, popierając ideę, przywołując swe doświadczenia swej pracy w hospicjum poza Buskiem – Zdrojem; Zaznaczył, że w Towarzystwie tkwi siła wynikająca z zaufania okazywanego przez mieszkańców m.in. podczas wielokrotnie przeprowadzanych kwest; ludzie dzielą się pieniędzmi gdyż mają zaufanie, że środki te zostaną dobrze, gospodarnie wydane, gdyż Towarzystwo wykazuje się rzetelnością i przejrzystością swych działań, w tym gospodarki finansami.

*KLIKNIJ W LINK*

http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/hospicjum-nadzieja-na-lepsza-starosc-1

http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/wizyta-w-hospicjum-sw.-lazarza-w-krakowie

http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/hospicjum-nadzieja-na-lepsza-starosc

http://www.tmb.busko.pl/aktualnosci/walne-zgromadzenie-czlonkow-tmb

 

Leave a Comment